Witamy na naszej stronie!
FIDOKS Księgowość-Finanse-Doradztwo Dorota Szcześko (Poznań- Piątkowo)
Od 18 lat moja praca jest związana z księgowością ,a od 2011 roku prowadzę w tym zakresie działalność gospodarczą .
Posiadam Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 18004/00 oraz obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością księgową.

Zakres świadczonych usług:
· prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego,
· prowadzenie ewidencji i rozliczania podatku VAT,
· prowadzenie ksiąg rachunkowych ( także dla organizacji pozarządowych),
· sporządzanie sprawozdań finansowych ( zgodnie z ustawą o rachunkowości), deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
· obsługa płacowa : listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło, rozliczenia z ZUS i US z tyt. podatku od wynagrodzeń
· kompleksowa obsługa finansowo-księgowa projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej/ budżetu państwa/ grantodawców instytucjonalnych. m.in:
   - przygotowanie dokumentacji finansowej do rozliczenia projektów (m.in. opis dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi danego programu),
   - przygotowanie części finansowej wniosku o płatność wraz z załącznikami przy projektach współfinansowanych ze środków UE,
   - sporządzanie części finansowej sprawozdań z realizacji projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub innych grantodawców.

Posiadam doświadczenie w rozliczaniu projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ( FIO), ze środków jednostek samorządu terytorialnego (np. urzędu miasta) oraz dotacji otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Kontakt: dorota@fidoks.pl